//// section under layout for slide effect ////
//////

Interim

management

Wat mij fascineert is wat ons beweegt, als organisatie, maar zeker ook als individu. Waarom doen wij de dingen die we doen, welke keuzes hebben wij gemaakt en waartoe heeft dit geleid. Vanuit welke overtuiging maken wij deze keuzes, of kijken wij ‘slechts’ naar vaardigheid en gedrag. Wat hebben

ik alle lagen in een organisatie. Dit geeft mij in korte tijd de essentiele inzichten in de drijfveren van mensen en de keuzes die de organisatie maakt. Waar stroomt het binnen een organisatie, waar zitten knelpunten en eventuele blinde vlekken. Deze inzichten deel ik met betrokken personen, dusdanig

Het stimuleren en ontwikkelen van mens en organisatie staat voor mij centraal.

wij vermeden, waarom en wat zijn de gevolgen hiervan. Wanneer zijn dit bewuste keuzes en wanneer ‘overkomt’ het ons. Hoe grijpen deze individuele keuzes iedere dag opnieuw in elkaar en maken dit tot de cultuur van onze organisatie en de omgeving waar wij deel vanuit maken. Vanuit deze interesse bevraag

dat dit een extra stimulans geeft in de ontwikkeling van mens en organisatie. In mijn dagelijkse werkzaamheden leidt dit er toe dat ik, met oog voor het individu en in goede balans met de belangen van de organisatie, steeds werk vanuit de kracht van het team.

Project

management

Ik wil betekenis geven als ontwikkelaar van mens en organisatie. Ik ga op zoek naar de intrinsieke motivatie van teamleden en zorg voor afstemming tussen ieders kwaliteiten. Dusdanig dat er een competent team ontstaat

is essentieel om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. De laatste tien jaar word ik regelmatig ingezet op kritische projecten. Projecten die zijn vastgelopen, waar kritieke deadlines niet worden gehaald of waar

Zorgen dat de juiste mensen, de juiste dingen op het juiste moment doen.

dat goed is toegerust om de gewenste resulaten te realiseren. Het is mijn tweede natuur om over processen heen te kijken en oog te hebben voor externe factoren die invloed hebben op het proces. Dit

tegengestelde belangen de voortgang van het project in gevaar brengen. In mijn aanpak stap ik niet zelden van de ‘gebaande paden’ af en sluit aan bij wat de organisatie in de specifieke situatie nodig heeft.

Crisis

management

Sommige mensen groeien in tijden van crisis, ik ben er een van. Voordat ik tien jaar geleden mijn eigen onderneming begon, heb ik ruim 20 jaar in de financiële dienstverlening gewerkt, waar crisis geen onbekend fenomeen is. In tijden van crisis kunnen

eerste essentiële stappen. Voorwaarde om het gewenste resultaat te bereiken is om eerst de mensen te begrijpen en hen vervolgens mee te nemen in de noodzakelijke veranderingsprocessen. Schaarste of crisis is een goede voedingsbodem voor innovatie. De urgentie wordt gevoeld en mensen

In tijden van crisis is communicatie en transparantie essentieel

zaken snel en onverwachts escaleren. Heldere communicatie naar in- en externe stakeholders is hierbij dan ook van groot belang. 
Door snel te schakelen tussen de strategische-, tactische en operationele niveaus krijg ik zicht op het grotere geheel, het gewenste resultaat en de

komen in beweging. Crisis kan echter ook verlammend werken of tot paniek leiden. Ik richt mij in deze tijd dan ook zowel op het organisatiebelang als op de medewerkers, dusdanig dat crisis kan worden omgezet in groei van mens en organisatie.

Bekijk ervaringen van samenwerken met Roger

Vragen of opmerkingen?

Roger de la Chambre

roger@rdlc.nl

+31 (0)6 29 00 07 91

kvk 28 11 82 68

btw nl 131 795 971 B02